โรงจอดรถโซลาร์เซลล์ แบบพิเศษป้องกันแดด และฝนตก

ติดตั้งแผงขนาด 10 กิโลวัตต์ แผง Renesola ขนาด 250W จำนวน 40 แผง, inverter 5kW 2 ตัวเพื่อใช้ในองค์กร ประหยัดไฟได้ 7000 ต่อเดือน

 

 


Visitors: 13,381