ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท โซล่า เอ็กซ์เพรส จำกัด

7 ถนนราชพฤกษ์ แขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 101600

โทร: 02-4579700, 02-457543 โทรสาร: 02-4575430

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557014465

 


สาขาภูเก็ต

บริษัท ภูเก็ต เอ็กซ์เพรส เทรดดิ้ง จำกัด

18/7 หมู่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000

โทร: 076-377600   โทรสาร: 076-377601

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557014465

 

Website : www.solarexpress.co.th  |  Email : info@solarexpress.co.th

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 13,382